Terapie pevným objetím

 

PEVNÉ OBJETÍ A VÝCHOVA LÁSKOU

podle Jiřiny Prekopové


 

 

Největší chybou ve výchově je, když rodiče nedají dítěti lásku. Láska je princip. Když dítě není milováno rodiči a necítí se být milováno, nedovolí si jít svou cestou. Nenaučí se od nich přijímat lásku a dávat ji dál...“ (J.P)

 

PhDr. Jiřina Prekopová

  • uznávaná česko-německá dětská psycholožka, terapeutka

  • autorka světoznámé Terapie pevným objetím podle Prekopové

 

Svůj bezdětný život nahrazuje PhDr. Jiřina Prekopová (autorka několika světových bestsellerů) touze pomoci druhým - na základě svých životních zkušeností a filosofie. Podle této metody bychom měli milovat druhého takového jaký je, bezpodmínečně i s jeho odlišnostmi. Své děti bychom měli vychovávat láskou a né strachem, uvědomit si tak vyšší podstatu rodičovství – tu duchovní.

Žádná chyba není zbytečná, protože vede ke zkušenosti, přesto si některé zkušenosti ostatních můžeme přečíst dříve než sami takové chyby uděláme... (asistentka Monika).

 

Následující řádky jsou s laskavým svolením převzaty z www.prekopova-pevneobjeti.cz

 

Pevné objetí je vhodné u osob, jež jsou spolu v úzkém rodinném vztahu (rodiče a děti – bez ohledu na věk, manželé nebo dlouhodobí partneři). Tam, kde je vzájemný vztah natolik narušen, že jej nelze slovy napravit. O pevném objetí můžeme hovořit jako o FORMĚ ŽIVOTA (např. rodina pracuje s konflikty pomocí konfrontace tváří v tvář) nebo jako o možné TERAPII vedené vyškoleným terapeutem (např. kdy projevení negativních emocí něco brání nebo jde-li o usmíření s již zesnulým člověkem).

Terapii pevným objetím může vést pouze vyškolený odborník, absolvent čtyřletého terapeutického výcviku.


Tím, že si ve vzájemném pevném objetí dovolíme ventilovat své negativní emoce - jako hněv, vztek, zlost, ale i bolest a zklamání - dáváme prostor lásce, která nastoupí na jejich místo. V procesu konfrontace si tak obě strany hluboce prožijí a uvědomí svůj vlastní smutek a bolest a vžijí se do bolesti druhého. Tento vhled jim umožní vzájemné porozumění a usmíření. Umožní jim milovat za každých podmínek.

Netrvám na tom, aby jsi se měnil. Mám tě ráda tak, jak jsi. I s tvými nedostatky. Ale chci abys věděl, jak mi při tom je.“ A když jsou plni vzteku a rozčarování, že by nejraději zařvali „nech mne na pokoji!“, ukázali tomu druhému záda a přibouchli za sebou dveře, měli by si umět zapovědět instinktivní nutkání k útoku a k útěku a podržet se v náručí, aby vyplavili všechnu nahromaděnou bolest a zase se jako milující lidé našli.

Terapie pevným objetím je často doplňována Rodinnými konstelacemi, tzv. stavěním rodinných systémů, nerozlučně spjatých se jménem Berta Hellingera. Zesilují a doplňují účinek TPO, což platí i obráceně - TPO je častým a vhodným pokračováním stavění rodinných systémů. V pojetí TPO nejsou rodinné konstelace samoúčelným prvkem, ale napomáhají lepšímu pochopení a řešení klientovy situace.

Existují skryté dynamiky, které spojují jednotlivce s jeho vlastní rodinou. Tyto dynamiky je možné zkoumat právě pomocí stavění rodinných systémů. Rodinné systémy ukazují, že každá rodina, každé pokolení má něco jako vlastní "svědomí".

Druhy, cíle i kontraindikace TPO naleznete www.prekopova-pevneobjeti.cz