Bc. Dana Hodinářová

 
  • lektorka předporodní přípravy, individuální poradenství a služby spojené s přípravou na porod a ev. odborný doprovod k porodu
 
CENY INDIVIDUÁLNÍCH KONZULATCÍ A DOPRODU K PORODU PO DOMLUVĚ NA TEL. 776 617 167
 
 
 
  • Období těhotenství
 
o     tělesné a psychické změny v těhotenství, zvládání zdravotních obtíží
 
o     životospráva v těhotenství (výživa, oblékání, tělesná hygiena, sexuální aktivita atd.)
 
o     lékařská péče o těhotnou ženu (diagnostika, vyšetření, orientace v těhotenském průkazu)
 
o     informace o prenatálním vývoji dítěte
 
o     legislativa vztahující se k porodní péči
 
 
  • Příprava na vlastní porod
 
o     redukce strachu z porodu, přístup k porodu jako k pozitivnímu životnímu zážitku
 
o     přirozené techniky zvládání bolesti při porodu (masáže, aromaterapie, homeopatie, Bachovy esence, 
 
        dýchání, muzikoterapie, fyzioterapie,...) 
 
o     výběr porodnice a možnosti porodu v ČR
 
o     rozdíly mezi přirozeným a lékařsky vedeným porodem, aktivní porod 
 
o     seznámení s možnými riziky a komplikacemi v průběhu porodu a poporodním období, 
 
        vč. informací o pomocných opatřeních v případě patologického porodu (klešťový porod, císařský řez)
 
 
  • porodní plán
 
o     farmakologické metody tlumení bolesti (epidurální analgezie)
 
o     doprovod u porodu (partner....) a vzájemná spolupráce, vč. porodní asistentky a lékaře
 
o    I., II., III. doba porodní a první minuty po porodu na porodním sále
 
o     porodní poranění – prevence, ošetření, volba porodní polohy
 
o     seznámení s doporučeními WHO (Světová zdravotnická organizace) a ICM (Mezinárodní konfederace 
 
        porodních asistentek) o správné a bezpečné péči o rodičku v průběhu porodu 
 
        a po porodu
 
o        Bonding (vazba mezi matkou a dítětem)